Kokemuskukoistusta

14.4.2019 kirjoitan yhteenvetoa ja reflektointia yhteisöblogissa oppimistamme asioista, ja  yhteisöblogin merkityksestä. Julkaisupäivä 15.4.2019. Tajuan, että tämä kaikki tekstini täällä yhteisöblogissa liittyy vaikuttamistyöhön, jota kokemusasiantuntijana  tuotan tässä yhteisössä. Vaihdoimme kirjoitusvuoroa sosionomiopiskelijan kanssa.

Kuntoutujan ja toipujan työ on yleishyödyllistä, ja sen lisäarvo on viisautta, jota ei voi saada mitään muuta kautta. Siksi koulutettujen ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden yhteistyö on tärkeää. Kokemusasiantuntijan osallisuutta voi kehittää monin eri tavoin, ja on muistettava, että se oletusarvoisesti on palkkatyötä. Tämän projektin olen tehnyt täysin vapaaehtoisena ja saanut siitä paljon oppia ja kokemusta, jota en olisi mistään muualta voinut näin nopeasti hankkia.

Koulutus  ei korvaa kokemusta. — Jouni Sakari

Tilastoja. Yhteisöblogissa on ollut 6.3.2019 – 14.4.2019 , eli vähän yli kuukaudessa kävijöitä yli 1200 kappaletta. Blogin kävijämäärä ja sivujen selaaminen on ollut lineaarisesti kasvava. Avoin vuorovaikutus ja blogin merkitys kasvaa kun seuraajien ja  kommenttien määrä yhä edelleen lisääntyy. Blogin tulevaisuus näyttää valoisalta!

Näyttökerrat Vierailijat Tykkäykset Kommentit
3405 1227 39 68

Kirjoitusaiheet. Tällä viikolla arvioimme omaa osallisuuttamme opinnäytetyöhön liittyvänä reflektiona. Aiheita jotka sosionomiopiskelija on meille antanut,  joista kerromme kukin vuorollamme tällä viikolla  ovat : Minkälainen matka aloittaminen on ollut? Mitä kokemuksia ja oppeja olemme saaneet? Millaisia tunteita blogiin osallistuminen on herättänyt? Ovatko omat käsitykset muuttuneet? Mitä on tapahtunut, ja mitä on oman osallisuuden merkitys ollut? Mitä yhteisö on merkinnyt ? Mitä mieltä olemme olleet käsitellyistä aiheista ja mitä niistä olemme oppineet? Mitä tulevaisuudessa voi muuttua ja kehittyä ? Mitä olisimme voineet tehdä toisin/ paremmin? Mitä uusia näkökulmia ja valmiuksia tämä blogi on antanut? Millainen on blogin tulevaisuus ja oma osallisuus siinä? 

Tässä tekstissä kerron Mielen Mainingeista – Kaksisuuntaiset yhdistyksen  yhteisöblogiin liittyvistä asioista toipumisorientaation kokemusasiantuntijana, vertaisfasilitaattorina, ja teknisenä avustajana, sekä ennaltaehkäisevän mielenterveystyön vapaaehtoisena promoottorina. — Jouni Sakari

Artikkelissa on linkki blogin palautelomakkeeseen, sekä lisäksi tietoa Sosiaali ja terveysministeriön avoimesta mielenterveyslinjausten valmistelusta, sekä linkki kyselyyn, jossa voi valmistella painopisteitä ja kertoa omia näkemyksiä ja kannanottoja.

Tämä yhteisöblogin aloittaminen on ollut uraa uurtavaa työtä. Olen tullut mukaan kokemusasiantuntijana, ja kokenut tekeväni jotain merkittävää, luovani uutta tapaa tuoda potilasjärjestöä, mielenterveysihmisten maailmaa ja ajattelutapoja näkyviin. Olen saanut valjastaa oman  asiantuntemukseni, ei vain teknisen ja ammatillisen osaamisen, vaan myös kokemusasiantuntijuuden opit hyötykäyttöön. Kaikki tiimiläiset ovat saaneet oman vapauden tuottaa haluamansalaista sisältöä esiin. Lisäksi hienoimpia kokemuksia tässä  hommassa  on  ollut se, että kaikki yhteinen lisäarvo on tuotettu korvauksetta ja vapaaehtoistyönä. Meillä on hyvä henki. Koko yhteisöblogi valmisteltiin hyvin ja siihen luotiin alusta asti jäntevyys, joka perustuu yksinkertaiseen filosofiaan: ”Vain niitä asioita joita seurataan voi kehittää”. Olemme yhdessä pohtineet arvomme, luoneet yhteisöblogille palautteenkeruujärjestelmän, ja kaikki voivat hyödyntää omia vahvuuksiaan tässä hankkeessa. Lisäksi olen saanut oman kokemusasiantuntijan menestystekijöiden hankkeeni palautteenkeruun ensimmäisen vaiheen toteutettua, ja pystyn nyt yhä paremmin mallintamaan ja todentamaan kokemusasiantuntijaosallisuuden merkitystä ja vaikuttavuutta.

”Vain niitä asioita joita seurataan voi kehittää. Kehittäjillä ja muutoksen ammattilaisilla on aina palautejärjestelmät, jotka rakennetaan yhdessä ja joiden avulla säädetään toimintaa tarvittaessa. ”  — Jouni Sakari

Olemme oppineet käyttämään uudenlaisia tiimityökaluja ja verkostoituminen ilman fyysisiä tapaamisia on tullut koettua. Aivan mahtava työkalu on ollut Zoom -kokousjärjestelmä, jossa yhdessä oppimisen työkaluna on ruudun jakaminen. Lisäksi Slack-työtila on mahdollistanut arkistoinnin ja arkistokeskustelut, ja muun potilasyhdistyksen osallistumisen yhteisöblogin suunnitteluun, markkinointiin ja kehittämiseen. WhatsApp on ollut tiimin pikaviestintäkanava. Julkaisu-, tiimityö- ja oppimisalustana WordPress on valtavan monipuolinen. Meillä on käytössämme julkaisujärjestelmällä toteutettu ’Hiekkalaatikko’, jollaista mallia olen soveltanut monessa muussakin julkaisemiseen liittyvässä projektissa. Google palveluita myös olemme hyödyntäneet, ja oppimista on kaikilla osa-alueilla, koska kaikkia ominaisuuksia näistä teknisistä mahdollisuuksista emme vielä ole hyödyntäneet.  Olemme itsenäisiä ja pystymme omaa asiaamme tuomaan teknisten työkalujen  kautta näkyviin.

Olen oppinut tuntemaan itseäni paremmin. Olen kirjoittanut toipumisorientaatioaiheiden lisäksi käsin oppimispäiväkirjaa ja olen ollut innoissani koko prosessin ajan. Toisaalta myös väsähdin jossain vaiheessa, kun tuntuu, että odotukset on niin korkealla, ja eteneminen kuitenkin niin hidasta. Olen nauttinut työnteosta, ja tiedän, että tärkeintä ei ole perille pääsy, vaan matka. Projektille varaamani aika on ollut täynnä suunnittelua ja alkuperäisen idean jalkauttamista. Paljon on tarvinnut luovia päätöksiä ja kaikki valmisteltua en ole saanut toteutumaan täydellisesti. Tällainen kokeilemalla kehittäminen ja mahdollisuuksien nopea soveltaminen on minulle ollut mieluista, koska olen oppinut lisää luovuuden soveltamista.  Ryhmäytyminen ja vuorovaikutus on tapahtunut virtuaalisten välineiden kautta, siinä on ollut omat haasteensa. Meillä on ollut useita kokouksia

Käsitykseni itsestäni ammattilaisena on kehittynyt. Viiden viikon aikana on jokaisella  ollut oma kirjoituspäivä, ja se on synnyttänyt tavoitteellisuutta ja keskittänyt omaa näkökulmaa. Viidessä viikossa olemme kaikki saaneet aikaan sen mihin sitouduimme ja lisäksi yhdessä jotain mahtavaa, minkä merkitys ja arvo tulee näkyviin paljon hitaammin. Uskon että jokainen kirjoittaja saa tämän blogin kautta itselle vahvuutta ja ymmärtää sairastamistaan ja toipumistaan yhä paremmin. Ei vain omien kirjoitusten kautta, vaan myös vertaisuuden peilissä.  Itse olen saanut valtavan suuren fokuksen kirjoittamiseen ja vaikuttamiseen sitä kautta. Kun kokee olevansa omiensa seurassa, on paljon helpompaa ponnistaa eteenpäin. Olen valmistellut omaa elämänkertaa kymmeniä vuosia. Minulla on paljon annettavaa edelleen ja toivon, että tällaisena pioneerihankkeiden generaattorina minulle voisi tulla myös palkkatöitä. Kokemusasiantuntijana en ole saanut vielä yhtään korvauksellista ulkopuolelta määriteltyä työtehtävää. Olen valmistunut vuonna 2016, mutta opiskelut ovat jatkuneet itsenäisesti ’korkeammalla kokemusasiantuntijan koulutusohjelmalla, jota olen itse tutkijana kehittänyt kun olen toiminut itsenäisenä kokemusasiantuntijana. ’.

”Vapaaehtoiset synnyttävät joustavia yhteisöjä, tämä blogi on siitä oiva esimerkki. Ehkä aika pieni vielä, mutta kaikki asiat syntyvät pienestä. Se mihin tämä yhteisöblogi voi kasvaa, ja mitä suuntaa se voi antaa muille potilasjärjestöille on jotain minkä voimme yhdessä saada selville.   Esimerkkejä vertaisuuteen perustuvista yhteisöstä ovat mm. Kansainvälinen klubitaloliike ja Mielenterveyden keskusliitto. ” — Jouni Sakari

On tapahtunut jonkinlainen kuoriutuminen, tai läpimurto. Kokemusosaamisen itsenäinen ja synerginen käytäntöjen  aikaansaaminen kuuden hengen tiimillä, jossa ammattilaisuuden näkökulma tulee kaikilta osallistujilta myös vertaiskokemusten ja vertaisuuden kautta. Ammattilaisuutta on monenlaista, ja sairastuminen ei saa estää sen hyödyntämistä. On löydettävä sellaiset työtavat, joissa kokemusosaamisen viisaus pääsee esiin. Jatkossa tämä tarkoittaa yhä enemmän tasa-arvoisten työtapojen soveltamista. Näitä tasa-arvoisia työkaluja ovat mm. virtuaaliset työmenetelmät, joissa osallisuus voi olla paikasta riippumaton. Töitä voi tehdä yhä enemmän kotona, ja myös korvausten ja tekijänoikeuksien osalta, voidaan jälkikäteenkin tehdä sopimuksia.

Bipo-Papun palko
Mielen Mainingeista -yhteisöblogin lemmikki Bipo-papu ehti viidessä viikossa tuottaa palon.

Me olemme yhdessä synnyttäneet systeemin, joka pysyy itsenäisesti hengissä ja voi kehittyä ja kasvaa valitsemaansa suuntaan ! Tämä mallimme on osoittautunut toimivaksi tavaksi tuottaa lisäarvoa potilasyhdistyksen tarkoitukselle ja tavoitteille.

Oma roolini on ollut merkittävä, mutta en halua korostaa sitä, koska ilman kaikkien työpanosta emme olisi saaneet aikaiseksi näin paljon yhteistä hyvää. Idean pukeminen malliksi ja sen toteuttaminen on ollut eräänlaisen alkusykäyksen antamista, ja olen mielissäni kun tämä blogi on löytämässä jokaisen osallistujan vahvuuksia ja pystyy hyödyntämään jokaisen osaamista ja taitoja parhaalla mahdollisella tavalla. Uskon että tämä yhteisöblogimme herättää jopa kansainvälistä kiinnostusta, ja artikkeleita on jo pyydetty englanniksi! Tämä blogi synnyttää työtä, joka on mielekästä niille ihmisille, joita käsitellyt asiat ( toipumisorientaatio ) kiinnostaa, tai jotka hyötyvät aiheen sisällöistä joko tutkijoina tai vertaisuuden kautta.

Vertaisuuden merkitys omien voimavarojen aktivoimisessa on ehdottoman tärkeä. Jokaisella on oikeus kuulua jäsenenä yhteisöön, ja vertaisyhteisöt ovat parhaita niille, jotka ovat syrjäytyneet tai jotka tarvitsevat vankan pohjan toipumiselle, kuntoutumiselle, ja oman vastuun ja roolin löytämiselle. — Jouni Sakari

Toipumisorientaation aihealueet ovat oppimisen kenttä kenelle tahansa ihmiselle: Connectedness, Hope and Optimism, Identity, Meaning and purpose, Empowerment ovat  monien mielenterveystyötä tekevien yhdistysten ja organisaatioiden toimijoiden ’huulilla’. Se kuka osaa nämä kokemusasiantuntijuuden kautta kertoa ja tulkita sekä soveltaa, niin että kaikki ihmiset saavat ymmärrystä olemiseensa on valtavan suuri lisäarvo joka on yhteiskunnassamme erinomainen vahvuus. Olen oppinut näistä sen, että ihmisyyden korkeampi oppimäärä tuleekin siitä, että äärimmäisten vaikeuksien kautta voi kehittyä yhä paremmaksi ihmiseksi. Ammattilainekin voi olla kokemusasiantuntija. Jokaisella ihmisellä pitää olla paikkoja joihin mennä ja olla oma itsensä.

Mielenterveyskuntoutujille näitä paikkoja on monia. Esimerkiksi klubitalo voi olla monelle suurempi turvasatama kuin koti. Kaikki vertaisuus on tuottanut voimaa meihin kirjoittajiin, ja olemme moneen suuntaan kiitollisia! — Jouni Sakari

Tulevaisuudessa aion toimia yhä enemmän ennaltaehkäisevän mielenterveystyön asiantuntijana. Omat käsitykseni, taitoni ja taipumukseni haluan saattaa hyödyksi ihmisille. Empaattisena ihmisenä ja tasa-arvon puolustajana tahdon tulla muistetuksi ja tunnustetuksi. Mihin tämä johtaa, ja mitä kanavia pitkin osaamiseni tulee parhaiten hyödynnetyksi? Aion osallistua tänä vuonna sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemaan  mielenterveyspoliittisten linjauksien määrittelyyn vuoteen 2030 asti, ja teen tämän esimerkkinä, koska kaikilla  kansalaisilla on nyt  mahdollisuus vaikuttaa asioihin kertomalla omia näkökulmiaan  ja ottamalla kantaa >> hankkeessa, joka on avoimena Internetissä vielä muutaman viikon. Lisää tietoja saa nopeasti kun katsoo >> Esittelyvideon joka löytyy Youtubesta. Puhe on siellä myös tekstinä, ja kopioin sen tähän alle helpottaakseni muiden osallistumista hankkeeseen.

Mielenterveysstrategia

Siinä alustavassa painopisteiden määrittelyssä on listattu seuraavia alueita:

1. Mielenterveys pääomana

Ensimmäisenä strategisena painopisteenä on mielenterveyden keskeinen rooli ihmisten ja yhteiskunnan elämässä ja toiminnassa. Mielenterveysdestä huolehtiminen ja sen tukeminen kaikilla tasoilla on sijoitus, joka tuottaa sekä henkistä että aineellista hyvinvointia.

2. Lasten ja nuorten mielenterveyden rakentaminen arjessa

Erityisenä mielenterveyspanostuksena ja strategian toisena painopisteenä on tukea lasten ja nuorten mielenterveyttä vahvistavaa hyvää arkea kaikissa muodoissaan. Tämä voi toteutua eri tavoi perheiden, oppilaitosten ja monenlaisten lähiympäristöjen piirissä.

3. Mielenterveysoikeudet

Kolmantena strategian painosteenä ovat yleiset ja yhtäläiset mielenterveysoikeudet, jotka takaavat ihmisarvon, perus- ja ihmisoikeuksineen kaikille, aidon yhdenvertaisuuden hengessä. Erityisesti tulisi tarkastella mielenterveydeltään haavoittuvia, joiden kohdalla voidaan tarvita myös toimeentulosta ja osallisuudesta huolehtimista, sekä ennakkoluulojen hälventämistä.

4. Ihmisen tarpeiden mukaiset, laaja-alaiset palvelut

Neljäs strategian keskeinen painopiste ovat ihmisten tarpeiden mukaiset laaja-alaiset palvelut, jotka on sovitettu yhteen, tukemaan mielenterveyttä oikea-aikaisesti, aina varhaisesta puuttumisesta, kriittisiin akuuttitilanteisiin tai kuntouttamiseen asti

5. Suunnitelmallinen mielenterveysjohtaminen

Ja lopuksi, jotta kaikki toimisi niin kuin pitää, mielenterveystyötä kaikessa laajuudessaan täytyy ohjata ja johtaa suunnitelmallisesti, parhaaseen tietoon ja teknologiaan tukeutuen. Kokonaisuus on hahmotettava selkeästi ja hallinnolliset rajat pitää pystyä ylittämään. >> Vastaa STM:n kyselyyn

Noihin määriteltyihin painopistealueisiin en vastaa tässä artikkelissa, mutta kirjoitan omia näkemyksiäni ministeriöön, jotta uusi eduskunta ja mielenterveystyö saa suuntaa. Osallistu sinäkin kehittämiseen. Aikaa on vielä jäljellä kolmisen viikkoa, ennen kuin edellisessä kommentissa lopussa olevan linkin takaa aukeava avoin kysely sulkeutuu. Mielenterveysstrategiaa valmistellaan tänä vuonna, ja sen pitäisi olla valmiina vuoden 2019 loppuun mennessä.

ANNA PALAUTETTA
  • Ole hyvä ja käy antamassa tästä yhteisöblogista palautetta >> palautteenkeruujärjestelmämme kautta.
  • Lähetä yhteisöllemme viesti, jos haluat kehittää ja kannustaa toimintaamme. Käytössämme on >> nettilomake.
  • Mikäli haluat tietää lisää kokemusasiantuntijan menestystekijöistä (KOME), voit ottaa yhteyttä vertaisfasilitaattoriin tai lukea lisää aiheesta >> Innokylästä . Voit lisäksi antaa palautetta Kokemusasiantuntija Jouni Sakarille opintojen ohjaajana . Huom! kOPOn Loppuarvio sisältää uusia kysymyksiä: >> kOPO arviointilomake
ANNA PALAUTETTA

Jos jotain olisimme voineet tehdä toisella tavalla tai paremmin, niin älkäämme olko huolestuneita. Aina voimme muuttaa toimintaamme ja valita vaikka toisenlaisen teeman blogiimme. Kehittämiskokouksia ja jatkuvaa seurantaa täytyy pitää edelleen yllä, ja olen tämän yhteisöblogin käytössä edelleen. Toivoisin kuitenkin, että tällaiset hankkeet joita suunnitellaan oppilaitosyhteistyössä saisivat alusta asti sellaista tukea, joka luo vankan perustan työpaikkojen synnyttämiselle. Nyt olemme tehneet projektia kahvikupin voimalla. Lisäksi voisi olla synergiaetuja, joita pitäisi pohtia aikaisemmin ennen kuin rynnätään toteuttamiseen. On selvinnyt, että on jo olemassa hankkeita tai vertaistoimijoita, jotka ovat toteuttaneet tai toteuttamassa samankaltaisia projekteja. Ilmeisesti jotain muitakin suunnitelmia on olemassa, joista ei vielä edes tiedetä. Ottakaa rohkeasti yhteyttä, jotta voimme antaa osaamisestamme! Moni osaamisen komponentti on ns. hiljaisen tiedon alueella, joten näkyvyyden varmistamiseksi ja markkinoinnin toteuttamiseksi, voisi olla hyvä että blogimme saisi näkyvyyttä ja huomiota isommassa mediassa. Vertaistoiminnan journalismi voisi olla jopa asia, jota voisi opettaa. Paljon on ideoita, joita kaikkia ei ole edes kirjattu. Moni asia olisi tosiaankin voinut tulla paremmin huomioiduksi. 

Uudet näkökulmat ja valmiudet kehittyvät kun osallistuu ja toteuttaa. Toimintatutkimuksen näkökulmasta tämä projekti ja hankkeemme on ollut äärimmäisen opettavainen. Se mitä näkökulmia minulle on kehittynyt ammattilaisuuteen ja kokemusasiantuntijuuden hyödyntämiseen tulevat kerrotuksi tarkemmin omassa tutkimuksessani. Kokemusasiantuntijan menestystekijöiden määrittely ja palautteen jatkuva kerääminen ovat asiat, jotka olen käytännössä oppinut tässä hankkeessa. Käytännön osaaminen mittaamisen- ja laadunarvioinnin ammattilaisena, kehittäjänä, tutkijana ja kokemustoimijana on tullut valmiimmaksi. Olen myös oppinut itsevarmasti seisomaan sanojeni takana, ja kirjoittamaan ytimekkäästi asioista niin, että sillä on vaikutusta.

Odotan blogilta sen kehittymistä potilasjärjestön tärkeimmäksi näkyvyyden kanavaksi. Lisäksi odotan sen toimivan foorumina, jossa ei vain Kaksisuuntaiset yhdistyksen toiminta, vaan koko mielenterveyspuolen toimijoiden synergia tulee näkyviin merkittävällä tavalla. Mikäli tämä blogi voisi toimia eräänlaisena linkkinä ja hubina, sekä uusien ideoiden ja toimintatapojen hedelmällisenä kasvualustana niin silloin ennaltaehkäisevän mielenterveystyön unelmani olisi suurelta osin toteutunut. Jonkinlainen mesenaatti ja tuki tälle blogille tarvitaan jatkossakin, ja mikäli se voi toimia potilasyhdistyksen merkittävyyden ja vaikuttavuuden mittarina, niin silloin on tullut todistettua sekä, että kokemusasiantuntijuuden ja -osallisuuden lisäarvo on varsin merkittävä. Potilasyhdistyksen tuottama lisäarvo ansaitsee tunnustuksen ja kannustuksen, sekä taloudellisenkin tuen merkittävyytensä jatkuvuuden takaamiseksi.

Suuret kiitokset kaikille lukijoille, kommentoijille.  Vertaisfasilitaattorina ja teknisenä avustajana olen ollut blogin kirjoittajien käytössä jatkuvasti. Olen ylpeä siitä, että olen saanut tutustua  mielenkiintoisiin ihmisiin heidän tekstiensä kautta. Uskon että yhdessä synnyttämämme aineisto on tueksi ja inspiraation lähteeksi pitkälle tulevaisuuteen. Valmiita vastauksia avoimiin kysymyksiin ja kehittämiskohteisiin ei ole kovinkaan paljon annettavissa. Hienoa että olemme ’heittäytyneet oppimiseen’.  Toivon että lukijat ovat nauttineet, ja saamme uusiakin lukijoita, joita emme vielä ole tavoittaneet.

Omat visiot ja blogin tuottamiseen osallistuminen ovat yhä edelleen voimassa. Aion kuitenkin pitää lomaa ja keskittyä omaan kirjoittamiseen. Lähden tästä kohta äänestämään.

On hienoa, että muutama poliitikko on ottanut osaa vaalikampanjassaan  >>  #taklaastigma ( Taiteen sulattamo , Kukunori , FinFami , KoKoA ry ) >> #ihminenensin  (MTKL)  >> #terapiatakuu (Mielenterveyspooli) -kampanjaan.

Itse olen siinä täydellä sydämellä koulutettuna kokemusasiantuntijana, vertaisohjaajana ja itsenäisenä ihmisenä  mukana.

Mikä tahansa on vaalien tulos, niin mielenterveystyön strategia ja sen toteuttaminen on tulevan eduskunnan tärkeää työtä. Onneksi siihen voi osallistua, vaikka ei olisi päivänpoliitikassa näkyvästi mukana. Sosiaalisen muutoksen aikaansaaminen on tärkeämpää kuin vaaleissa menestyminen.

Olen edelleen käytettävissä ! Kiitoksia kaikille ! Iloista  kevättä !

Imatralla 14.4.2019

SAA JAKAA JA VÄLITTÄÄ

Jouni Sakari Kemppinen
Kokemusasiantuntija, Imatra

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

Voimanlähteenä WordPress.com.

Ylös ↑

Create your website at WordPress.com
Aloitus
%d bloggers like this: