June is a carry – Jouni Sakari

Määrittelyjä – sanoja – käsitteitä

MIKÄ ON IDENTITEETTI ? Tieteen termipankki

Riippumatta siitä mitä ylläolevan linkin kautta on määritelty, kirjoitan ihan omaa tekstiä ja totean, että käsitteenä identiteetti liittyy olemiseen, sen väliaikaisuuteen ja tilannesidonnaisuuteen, mutta myös pysyvyyteen ja eheyteen ja olemisen tasot jotka mielestäni pitää ottaa huomioon sitä määriteltäessä ovat

  • fyysinen (ympäristö, olosuhteet, aika, ominaisuudet, aistit)
  • biologinen (terveys, sairaus, ominaisuudet, tunteet, seksuaalisuus)
  • sosiaalinen (ryhmät, yhteisöt, kulttuuri)
  • yksilöllinen (tahto, motiivit, tarkoituksellisuus, tavoitteet)
  • henkinen (huippukokemukset)

Ei se mikään uhka kait ole, että jokainen itsensä ja olemisensa määrittelee, vaikka päätyisi samoihin tuloksiin kuin antiikin filosofit? Joka tapauksessa siitä mitä me olemme yksilöinä muodostuu koko olennan taso, josta esim.  Risto Ahti kirjoittaa. (Mun lempirunoilija, ja kirja RunoAapinen on tullut tarkkaan luettua) Olemme erilaisia.  Jokaisella on oma totuus itsestään tietoisena olentona, ja toisista voi tietenkin oppia. Kiinalainen sanalasku sanoo, että ”toiset synnyttävät toisia”. Voisi jopa ajatella, että nykykulttuurissa meille annetaan tehtävä määritellä itsemme yksilöinä ’minä olen’, vaikka isommassa perspektiivissä katsottuna sanomme ’me olemme’. Olemme ihmiskunta. (Thanks Andy.)

Suomeksi puhumme identiteetistä kun käytämme vaikkapa sanoja tietoisuus, kokija (subjekti), elollinen, toimija, olento, ihanneminä, minä, luonne, yksilö, persoona, henkilö, itse. Se pitää siis sisällään fyysisiä ja biologisia ominaisuuksia ja rajoitteita, sosiaalisen ja yksilöllisen historiallisuuden sekä tilannesidonnaisuuden, mutta myös tulevaisuuteen suuntautuvan henkisen puolen. Identiteetin lisäksi tärkeä käsite on integriteetti, eli kuinka kokonainen ja eheä ihminen kokijana/olijana on.

Rippikuva
Mä olin surumielinen ja eristäytynyt murrosikäisenä . Luin mm. Pablo Nerudaa, skifiä ja psykologiaa, kirjoitin runoja. Kuka minä olen? (C) 2019 JSK

Mitä hyötyä on siitä, että omaa identiteettiään määrittelee, tuleeko sen avulla jotenkin valmiimmaksi, paremmaksi, täydemmäksi? Pitääkö identiteettiä kehittää, vai onko se jopa koko elämän tehtävä? Tulla joksikin, vai olla vain jotain? Onko se synnynnäistä, vai koodattu jotenkin ihmisen elämänkaareen? 

Identiteettiä voi määritellä uudestaan ja uudestaan, se ei ole mitään kiveen hakattua. Ei tule mitään valmista. Roolit vaihtuvat, elämäntilanne muuttuu, ihminen kasvaa ja kehittyy, oppii, kenties henkistyy.

Seksuaalisuus

2006-09-20-bipo”Tällä hetkellä elämäni isommassa kuviossa määrittelen itseni  orgasmihakuiseksi runkkariksi. En polta tupakkaa, en juo viinaa, ja olen tottunut olemaan ”sydämen tykytyksin yksin”.  — Secret Agent Man

Kokemustieto  – Viisaus

Väitän, että ne jotka selviytyvät äärimmäisistä olosuhteista tietävät itsestään enemmän kuin ne, joille ei tapahdu juuri mitään. Kokemustieto on suuri osa identiteettiä, jota ei voi opettaa? Ihminen voi kuitenkin toisilta oppia, ja joillakin on tarve kertoa itsestään. Siksi haluan kertoa tarinoita. Minulla on näkemys elämästä ja sen tarkoituksesta.

Näinpä tässä tullaan perimmäisten  kysymysten ääreen. Se kuka itsensä löytää, ei voi muuta kuin antaa sen muille. Identiteetti voi olla jotain mitä tavoitellaan, mutta se ei silti ole itsetarkoitus, tärkeintä on olla vaan?

Ken yhtä ihmistä rakastaa,
se kaikkia rakastaapi.
Ken kerran voi itsensä unhoittaa,
se unten onnen saapi.
Ken kerran itse on onnellinen,
se tahtois onnehen jokaisen
ja antaa ja antaa ja antaa vaan
oman onnensa aarteistaan.

— Eino Leino

Ehtymättömät kysymykset

Kuka minä olen? Mistä olen tullut? Minne olen menossa? Mitä minä olen? Mitä olen ollut? Mitä voisin olla? Kenelle minä olen? Miten minä olen? Miksi minä olen?

Oman tarinan voi kertoa tuhansilla eri tavoilla, ja voisin aloittaa vaikka, että olen 56 vuotias eläkeläinen, jolla on suhteellisen pitkä työhistoria takanaan, mutta kuitenkin myös pitkä kuntoutumisen prosessi. 34-vuotiaana olin osastolla maanisessa psykoosissa. Se oli burnout, mutta myös mahdollisuus löytää jotain omasta itsestä, päästä tasapainoon henkilönä, ihmisenä, persoonana. Löytää eheys rikkinäiseen olemiseen.

Persoonallisuus ja luonne on jotain minkä perustan olemme saaneet geeneissä ja ympäristössä johon olemme syntyneet. Tietoisena olentona kasvamme ja kehitymme, osittain oman tahdon voimalla. Suotuisat olosuhteet tälle kasvulle eivät välttämättä ole niitä olosuhteita, joissa ei ole ongelmia. Päin vastoin. Ongelmat ja haasteet kasvattavat ! 

Sairastamisen ja kuntoutumisen aikana en jättänyt opiskelemista. Luin paljon kaksisuuntaisuutta ja psykologiaa käsittelevää kirjallisuutta.

Persoonallisuusteoria erilaisia näkökulmia identiteettiin
Opas, jättiläinen, imago, sielu, itse, persoona, varjo, pikkuinen, kirjo. Itsetutkiskelun kuva jungilaisessa viitekehyksessä. Tämä viitekehys on myös ratkaisukeskeisen työmenetelmäni SKR-# perustana.  (C) 2013 JSK

Diagnoosin lopullinen muotoutuminen eläkepäätöstä varten kesti lähes kaksikymmentä vuotta, ja yhä tuntuu siltä, että diagnoosi voisi hyvin kokonaan poistua, tai muuttua ratkaisevasti. Oirekuvauksiin perustuva luokittelu on mielestäni leimaava, mutta kait se tarvitaan, että edes jotain otetta saadaan mielenterveyden ongelmien käsittelyyn?  Jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja arviot toisistamme ovat likimääräisiä. Itse tietää parhaiten.

Muuten: Mitä sana ’oire’ tarkoittaa ja mistä se on tullut?

Erilaisuuden kokemukset ovat hyvin yksilöllisiä. Toiselle annetut määritelmät liittyvät aina oman itsen arvioon. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että mitään ’puolueetonta’ arviota ei ole olemassakaan. Kaikki mitä toisista ymmärrämme peilautuu omaan käsitykseen itsestämme. Tietoinen olento pystyy itsereflektioon, tutkimaan itseään omassa peilissään.

Ehkä voimme kuitenkin ymmärtää, että ihmisinä olemme suurinpiirtein samalla tavalla rakentuneita, niin keholtamme kuin mieleltämmekin, ja jotain yleisiä modaliteetteja on olemassa. Geenit ja ympäristö ovat ilman muuta merkittäviä, mutta voisi ajatella, että identiteetti ei ole niistäkään riippuvainen? Onko henkinen tietoisuus riippumaton alustasta? Voiko tietoisuus syntyä keinotekoisesti, ja onko silloin sillä identiteetti? Tällaisia kysymyksiä voi pohtia, ei kait meidän kuitenkaan tarvitse olla huolissaan. Mitä voisi tapahtua jos se keinotekoinen mieli menisi sekaisin?

Diagnoosi

Sekamuotoinen skitsoaffektiivisuuden ja -paranoidisuuden   maanisforminen psykoosihäiriö on se mihin eläkepäätöksen muotoilu johti. Toi kyllä kalskahtaa aika kauhealta määrittelyltä, ja oon onneksi päässyt itse tuosta ’tuomiosta’ henkisesti eroon. Psykiatri sanoi, ettei häntä  haittaa, vaikka sanoisin itseäni terveeksi. Kuitenkin se on jotenkin vaikea selittää ihmisille niin, että voisi esimerkiksi tulla hyväksytyksi lasten tukihenkilöksi. Se on mahdotonta?

Diagnoosin saaminen, ensin maanisena psykoosina, sitten masennuksena, sen jälkeen kaksisuuntaisena mielialahäiriönä, sekä lopullisena skitsoaffektiivisuuden alle oli tavallaan helpotus. Eläkepäätös oli kuitenkin myös vaikea asia käsitellä alle 50 -vuotiaana. Koin itseni raakiksi. Oletko sinä saanut eläkepäätöksen, ja miltä se on tuntunut ?

Oli siis kuitenkin helpotus kun pääsi ’arkielämän selviytymistaistelusta’ eroon ja eläkkeelle. Olen eläkepäätöksestä kiitollinen enkä koe itseäni vajaakykyiseksi sen takia. Itse olen nykyään kuitenkin sitä mieltä, että kyseessä on pikemminkin traumaperäinen dissosiaatiohäiriö.

Olen kuntoutunut, tai oikeammin toipunut, eheytynyt hyvin, ja olen toiminut pari vuotta myös yrittäjänä eläkepäätöksen jälkeen. Kuitenkin viime vuoden joulukuussa 2018, päätin yrityksen lopettaa, koska sen pyörittämiseen liittyvä byrokratia alkoi tuntua ahdistavalta.

Stigma

Mielen ongelmat eivät toki ole poistuneet, sillä olen edelleen erityisen herkkä ja empaattinen, mielikuvitukseni ja luovuuteni laukkaavat edelleen. Mutten tahdo ajautua burnouttiin toistamiseen, joten suojelen itseäni tekemällä vain niitä töitä, joista nautin ja jotka tukevat edelleen kuntoutumistani ja vointiani.

Tieteen termipankki : Persoonallinen identiteetti 

Diagnosis Free Zone
Diagnoosin leiman poistamiseksi ystäviltä kerättyjä arvioita siitä millainen ihminen olen , vaikka minulle on määritelty diagnoosi F25.2. Stigma on poistunut ! 

Diagnoosi ei leimaa minua enää sisältä päin. Olen osallistunut Diagnosis Free Zone -kampanjaan joka on käynnistynyt Lahden klubitalolla. Vapautuminen henkilökohtaisesti ’diagnoosin otteesta’ on mahdollista, asenteisiin ja kulttuuriin vaikuttaminen tapahtuu mielekkäästi esimerkiksi tämän nettisivuston kautta, jossa pääsen kertomaan omista kokemuksistani omin sanoin. Oman tarinan kertominen on kenelle tahansa ihmiselle tärkeää. Lisäksi toiset voivat oppia jotain, koska jaetussa kokemuksessa on viisaus sisäänrakennettuna!

Tarinat ovat sielunleipää. Mitä olet oppinut toisten kertomista tarinoista? Mikä sinua niissä on innoittanut? Mitä päätöksiä olet tehnyt niiden perusteella?

Henkinen kipu

Paljon on psykogeenista kipua elämässäni, ja tavallaan on ihme, että yhä olen hengissä.

Olen ollut hukkua 2-vuotiaana, kokenut hoidon laiminlyöntejä, ja jäänyt vanhemmistani eroon 2,5 vuotiaana ja sijoitettu sijaiskotiin, olen joutunut hyväksikäytön kohteeksi, ja minulta on katkennut sormi 5-vuotiaana, lisäksi olen mm. joutunut pahoinpitelyn uhrina putkan kautta sairaalaan tarkkailuun, hypännyt benji-hypyn maniassa ulkomailla, niin ja ollut psykoosissa pari kertaa osastolla. Mut on myös lääkitty väärin, ja oon saanut lääkkeistä sydämen rytmihäiriöitä ja lihonut ylipainoiseksi niiden takia.

Psykoosi on niin vakava tilanne, että sen voi ajatella edellyttävän tehohoitoa ja olevan hengenvaarallinen. Eräässä runossa vertaan psykoosia siihen, että ”olen sairastunut vanhempien avioeroon, ja joutunut kiertoradalle, ja psykoosissa törmännyt takaisin maahan”.

Se mikä ei tapa, vahvistaa. Potilas selvisi hoidosta huolimatta. Surutta vahva.

Psykoosissa mun mielikuvitus on myös saavuttanut galaktiset mittasuhteet ja autistisessa fantasiassa olen ollut lähettiläs toisesta galaksista ja pelastanut paikallisen universumin asentamalla maapallon ytimeen kosmisen ihmisen päivitetyn templaatin, jotta seuraavat 250 miljoonaa vuotta voidaan evoluutiossa kehittyä edelleen ihmiskuntana. — *P* ~ AN ~ DI ~EL ~ MO ~ HUM ~ *A* ~ NIE ~ MOH ~*X* @ JSK

Psykoositutkimus tuottaa jatkuvasti uutta ymmärrystä, ja on mielenkiintoista lukea, miten esimerkiksi  sanotaan, että ”Psykoosin taustalla kummitteleekin trauma”

”Kuinka suuri osa psykoosiin sairastuneista on traumatisoitunut jossain vaiheessa elämäänsä, ei ole yksiselitteistä vastausta. Heinimaa kuitenkin toivoo, että kun ymmärrys traumaattisten kokemusten vaikutuksista psykoosien syntyyn syvenee, hoidossa huomioidaan varhaiset ja myöhemmätkin traumakokemukset nykyistä paremmin.”– Sairaanhoitajaplus, uutiset , https://sairaanhoitajat.fi

 

Benji-hyppyyn valmistautumassa
Kuinka monella ihmisellä maailmassa on ”Certificate of Courage”? Sen saa kun hyppää benji-hypyn. Olen myös isä, minulla on kaksi aikuista tytärtä.  Onneksi en osunut rakennuksen kattoon. (C) JSK 2008

Tuossa edellä listasin  lyhykäisesti kipujeni juuret. Kasvukivut on nyt päättyneet. Eläkepäätös oli siis suuri kiitollisuuden aihe ja helpotus, koska se on antanut minulle mahdollisuuden toteuttaa itseäni ja saada jotain oikeasti aikaiseksi elämässäni. Näin koen. Taistelu työmarkkinoilla olisi ollut minulle aivan varmasti liian vaikeaa. Nyt pystyn tekemään sellaisia asioita, joissa suurimmat vahvuuteni pääsevät esiin ilman pakottavaa onnistumisen tai pätemisen tarvetta. Mielestäni olen ansainnut eläkkeeni !

Miksi minusta tuntuu, että joudun tätä perustelemaan? Länsimaisessa yhteiskunnassa korostetaan yhä liikaa suorittamista, aikaansaamista ja tekemistä.

POSITIIVISEN MIELENTERVEYDEN NÄKÖKULMA : IDENTITEETTI – KUKA MINÄ OLEN : Suomen mielenterveysseura 

Mahdollisuudet

Harrastan monia luovia asioita. Olen tehnyt 25 vuotta myös töitä atk-alalla, ja ollut varsinainen älyllistäjä, nörtti, ajattelija (INTP), ja erossa kipeistä tunteista. Mutta propellipäisyydestä en ole antanut periksi. Monet  sanoo minua neroksi. Sairastaminen mahdollisti yhteyden tunteisiin, vaikkakin prosessi oli myös kaoottinen ja kipeä ja välillä tuntui, ettei jaksa enää. Muutos tunteiden integroimiseen olemuksessani kesti monta vuotta ja persoonallisuustestien perusteella luonteeni muuttui! Minusta tuli INFP.  Persoonallisuuden muutos ei ole häiriö, vaan luontaista, varsinkin jos se eheyttää ihmistä.

Kuolemantoiveita minulla on ollut usein, ja olen myös yrittänyt tappaa itseni ennen kouluikää. Siitä ei oikeasti ole voinut puhua kenellekään, vielä.

Häpeää ja syyllisyyttä, vihaa ja surua, pettymyksiä ja kaikkea kielteistä on tullut kirjoittamalla ja keskusteluissa käsiteltyä. Minua on paljon auttanut se, että olen ollut teinipojasta asti kiinnostunut psykologiasta, ja lukenut valtavasti mieleen ja tietoisuuteen liittyvää kirjallisuutta omana harrastuksenani. Olen suorittanut psykologian alemmat aineopinnot yliopistossa aikuisiällä iltaopintoina ennen sairastamistani.

Tavallaan kait olen rakentanut itselleni mahdollisuuden sairastua, että voisin tulla eheäksi? Mielen eheys, ja itseksi tulemisen tarve pitää elämän kasassa niin hyvin kuin pystyy. Sitä on henkinen homeostaasi.

Persoonallisuuteni on muuttunut, ja se on myönteinen asia, koska valeminä ja roolissa eläminen on loppunut. Toisille se on ollut vaikea ymmärtää, koska se mihin he ovat tottuneet on muuttunut. Nykyään ystäväni, sosiaalisen median kautta tapaamani ihmiset sanovat ensivaikutelmana minusta mm. että nautin elämän rikkaudesta, että minä olen aito, suora, välitön, rehellinen, ihana, tärkeä ystävä, pikkupoika. Itse sanon olevani ”itseä aliarvioiva, vahva, kaukokatseinen, selvännäkijä, nuorekas, lapsenomainen, selviytyjä, ’ikuinen lapsi’, hullun hurja, lapsellisen luottavainen, sinisilmäisen rehellinen, sanoja säästelemätön, kannustava, optimisti”. 

Kelkkamäki 1960 -luvulla
Jouni K vuonna 1963 . Elämänpolulla on monia ennalta arvaamattomia muutoskohtia. Näistä kerrotut tarinat ovat identiteetin punainen lanka.

Punainen lanka

Muistoja menneisyydestä ja koetuista vääryyksistä, epäoikeudenmukaisuuksista ja selvittämittömistä asioista tulee kuitenkin välillä mieleen.  Tasapaino voi järkkyä asioista, jotka liipaisevat läheltä, herättävät jonkun nukkuvan tilan ihmisessä. Kaaosteorian valossa ihmisen mielen häiriöt ovat selitettävissä?

Kun joudun johonkin sellaiseen kaoottiseen tilaan, missä en tietoisella mielellä voi pitää itseäni kasassa, olen tiedostamattoman armoilla? Se on vahvuus, ainakin taiteilijalle! Muille ihmisille silloin minusta pidetyt käsitykset eivät enää pidäkään  ensituntuman perusteella enää paikkaansa? Tästä arvaamattomuudesta voi johtua yksi syy siihen, että mielenterveyden ongelmia kokeviin ei oikein osata suhtautua. Olla yhtä ja sitten toista. Kaksisuuntainen. Moniulotteinen ! Kun minulle tulee huono hetki, niin mielelläni vetäydyn pois ihmisten seurasta, sillä en tahdo näyttää tätä kammottavaa puolta itsestäni! (VARJO)

Saatan jonkun laukaisevan tilanteen takia, jonkun pinnalle tulvahtavan kielteisen  tunteen, tunnelman mukaan muuttua  kärttyisäksi, vihaiseksi, äkkipikaiseksi ja kielteiset asiat ja ajatukset valtaavat yhtäkkiä koko olemukseni.

Samoin voi suru tulvahtaa päälleni ja menetän pariksi päiväksi halun kääntää kylkeä sängyssä. Silloin pitää käyttää omia menetelmiä, sitä on henkisen kasvun hedelmät, kokemuksen viisaus, josta voi ammentaa.

Olen ennenkin selvinnyt samanlaisista tilanteista.

Pitää siis osata varautua kaikkiin tilanteisiin, ettei joudu sisäisten tunnetsunamien yllättämäksi. Joskus en pysty osallistumaan itselleni tärkeisiin tilaisuuksiin, koska niissä on niin paljon jännitteitä. Tämän sisäisen ahdistuksen hallitseminen on äärimmäisen väsyttävää. Yhä edelleen… Tätä on skitsoaffektiivisuus. Sinulla on niin herkkä mieli, että olet ympäristön vaikutteiden armoilla. Ei kuitenkaan paha!

(Tätä on helvetin vaikea selittää ihmisille, jotka ei ymmärrä oman kokemuksen kautta tätä ulottuvuutta ihmisyydessä.)

Omakuva taiteellisena ilmaisuna
” Minussa on kaksi puolta , kaksi suuntaa ” Oman itsen ja identiteetin määrittely on jatkuvasti kesken . Vasta individuaation viimeisessä vaiheessa , kuoleman hetkellä on Itse toteutunut . (C) 2019 JSK

Terapia, hoito, huolto, paraneminen

En ole saanut vielä mitään erityisesti kohdennettua terapiaa traumoihini. Olisiko nyt hyvä syy minullakin toivoa että joskus saisin ? Mitä mieltä sinä olet ?  Pitäisikö kaikki mielenterveyden haasteet ja ongelmat saada pikimmiten hoidetuiksi, vähän niin kuin jos jalka katkeaa, niin heti pääsisi leikkaukseen?  >>  TERAPIATAKUU

Epäoikeudenmukaisuus saa minut vihaiseksi, ja useinkin olen joutunut ’henkisiin koitoksiin’, taisteluihin. Yksi tällainen on selvänä, syyttömänä väkivallan uhrina sairaalan ensiavusta putkaan joutuminen.  Pakkohoito ja itsemääräämisen rajoittaminen ovat jotain mitä en voi hyväksyä. Puhun ihmisoikeuksista. Vaikeita asioita tulee mieleen, ja mieli joutuu ylikierroksille, verenpaine nousee. Somaattinen ja henkinen puoli kulkee käsi kädessä.

Yritin tuotakin hoitokokemusta ja siihen liittyviä asioita sairaanhoitopiirissä selvittää, mutta minun olisi pitänyt haastaa poliisikin oikeuteen, ja asettaa koko psykiatrinen järjestelmä kyseenalaiseksi. En jaksanut.  Olen siis näissä vääryksissä yleensä luovuttanut, koska tahdon rauhaa, rakkautta ja harmoniaa, ja olen uskonut mitä inhimilliset ihmiset ovat minulle neuvoneet : ”Jos ryhdyt tappelemaan häviät varmasti”. Nykyään pystyn muuttumaan näkymättömäksi alta aikayksikön ( nauraa ). Olen poistunut monista tilanteista, ryhmistä mitään selittelemättä.

Kiitollisuus on kuitenkin päällimmäisenä,  olen hengissä. Minua sanotaan yksilöksi, henkilöksi, persoonaksi. Kaikki mikä liittyy sairastamiseen ja siitä kuntoutumiseen on oikeasti selitettävissä henkisenä kokemuksena. Olen selviytynyt monista ongelmista ja vaikeuksista, ja sairastamisen jaksot ovat lieventyneet.

Mitä tämä sairastaminen on ollut ? Onko se ollut taakka, jota olen joutunut kantamaan asioista, joihin en ole millään tavalla osallinen ?

Vapaaehtoistyöstä saa paljon henkistä tyydytystä. Olen kokenut elämän eri puolia, antautunut elämälle: seurustellut miesten kanssa, ollut myös naisen kanssa naimisissa ja olen kahden aikuisen lapsen isä, käynyt maailmaa kiertelemässä, minulla on ystäviä ympäri maailmaa, osaan puhua kuutta kieltä… Sellaista listaa mistä asioista olen kiitollinen, olen ennenkin rakentanut… Kuntoutumisen polulla on joitain valopilkkuja, jotka ovat merkittäviä oivalluksia ja auttaneet ratkaisemaan asioita.

Jouni Sakari Virtuaali-identiteetti
Jouni Sakari , virtuaali-identiteetti (C) 2019 JSK

Identiteetin etsiminen on ollut koko ajan hakusessa, ja aikamoinen kiertolainen olen elämäni radalla ollut. Olen kokenut, ja edelleenkin koen usein itseni ulkopuoliseksi,  erilaiseksi ja kummalliseksi kummajaiseksi. Olen muuttanut 22 kertaa elämäni aikana. Keskimäärin se tekee siis noin joka 2,5:s vuosi !

Ihmisyyteni on kuitenkin jotain, mikä on aina mukanani muuttumattomana kulkenut!

Toimeliaisuus
Olen ollut hyvin aktiivinen viime vuosina, ja ottanut takaisin niitä eristäytymisen ja syrjäytymisen aikoja, joissa sairastamiseni pahimpina aikoina olin vuosikausia.  Elin kuusi vuotta käytännössä omaan asuntooni sulkeutuneena. Sekään ei toki ollut toimetonta aikaa. Sosiaalinen media oli minun henkireikäni, ja sitä kautta olen saanut monia ystäviä ympäri maailmaa. Olen oppinut sittemmin myös fyysisessä vertaisuuden peilissä, ja itse opiskellut  asioita, kehittänyt menetelmiä ja malleja, joiden avulla elämäni on helpottunut.

Osaamiseni tiedon kuvaamisessa ja mallintamisessa perustuu työkokemukseeni atk-suunnittelijana, ja pystyn suuren vahvuuteni, systemaattisuuden suosiolla ilmaisemaan asioita selkeästi ja ymmärrettävästi erilaisille kohderyhmille.

Oma toipuminen, kuntoutuminen ja voimautuminen on mahdollistanut sellaisen roolin, että voin mahdollisesti helpottaa muita heidän toipumisessaan. Siksi kannatan mielenterveystyötä, varsinkin kun sitä tehdään ennaltaehkäisevästi. Nyt on käynnissä kampanja, johon osallistun täydellä sydämellä.

Taklaa stigma, ihminen ensin

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

MTKL:n kouluttamana kokemusasiantuntijana ja vertaisohjaajana olen saanut huippuvalmennusta ja -koulutusta. Vapaaehtoisuuden pohjalta rakentuva toiminta kaikessa synnyttää jotain, mikä on joustavaa ja sopeutuvaa, kehittävää ja mukautuvaa, oivaltavaa ja inhimillistä. Kaikessa tässä mielenterveyskuntoutujat voivat tuottaa sellaista lisäarvoa myös ’ns. terveille’, että kannattaa kokemusasiantuntijuus nähdä vahvuutena, joka tuottaa viisautta ja helpottaa elämää. Lue lisää >>  taklaa stigma -kampanjasta  ja allekirjoita >>  terapiatakuu .

Ammatti-identiteetti on tunnollinen ja haluan saada valmiiksi sen mitä olen luvannut. Teen asioita isolla sydämellä ja nautin siitä, kun saan jotain aikaiseksi.

Myönteinen minäkuva

Mulla on niin paljon kerrottavaa ! Olen pärjännyt elämässä loppujen lopuksi aika hyvin, ja omaterapia on minut pitänyt hengissä, luovat ratkaisut ja sinnikkyys, periksiantamattomuus. Onko se väärin että kaikkien ongelmien ja vastoinkäymisten jälkeen kokee olevansa oikeasti etuoikeutettu. Itsen eheys ja identiteetti on jotain, mitä ei voi ostaa. Sen eteen pitää tehdä töitä! Yksi mun esikuva on Claes Anderson.

”Pirsig suffered a mental breakdown and spent time in and out of psychiatric hospitals between 1961 and 1963. He was diagnosed with schizophrenia and treated with electroconvulsive therapy on numerous occasions…” — Wikipedia

Ja yksi toinen on Robert M. Pirsig. Ja sitten mulla on sellaisia sankareita ystävissä, jotka saa mut jaksamaan. Nimeltä mainitsematta ketään vertaisia, tässä (( halaus )).

Kuka minä olen? Ideaaliminä ja työminä kun on tasapainossa, niin tittelillä ei ole niin suurta merkitystä. Vaikka olenkin ”SOLUn ( Student of Own Life Universityn ) professori”, niin sano Jomppa vaan (hehehe).

Blessings from my Heart to your Heart and all those close to your Heart.

Jouni Sakari Kemppinen
Jouni Sakari Kemppinen. Kuvan on ottanut Jukka P. Imatran Klubitalolla 18.5.2018 . Tässä kuvassa näytän ihan itseltäni , tällainen minä olen . Mä olen sinut itseni kanssa. (C) 2016 Jukka Pousi.

 

Namasté

_/\_

 

allekirjoitus

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

Voimanlähteenä WordPress.com.

Ylös ↑

Create your website at WordPress.com
Aloitus
%d bloggers like this: