Yhteys vertaisiin – vertaistuki

Jos sinulle tulee mieleen jotain asioita tästä tekstistä, kommentoi toki! Avoin keskustelu ja ajatusten vaihtaminen on kontakti, josta en voi kieltäytyä.

Sairaalakokemukset

Sairastamisen alussa oli täysin pihalla siitä mistä oli kysymys. Sairaalassa sai kuulla 22 vuotta sitten , että kyseessä on maaninen psykoosi. Toinen psykiatri epäili skitsofreniaa, koska minulla oli harhoja. Sairaalassakin sai jo vertaistukea, koska ne ihmiset jotka olivat osastolla, olivat ainut viiteryhmä johon kuului. Ammattilaiset olivat lasikopissa ovien takana. Sairaalassa oli mahdollista keskustella ihmisten kanssa, ja myös tehdä jotain harrastustoimintaa yhdessä: esim. kuvan teko, tai shakin pelaaminen jonkun kanssa.

Yhteyden katkaiseminen ihmisiin, eli eristys, se on rangaistus?

Kaksisuuntaisten vertaisryhmät

Ensimmäiseen vertaisryhmään pääsi vasta pitkän ajan kuluttua, kun oli ollut omahoitajan kanssa keskusteluissa ja lääkehoitoa oli jatkunut kauan. Vasta masennuskauden jälkeen, muuttui diagnoosi kaksisuuntaisuuteen, ja silloin pääsi ensimmäiseen vertaisryhmään. Siellä tutustui ihmisiin, ja osa näistä on edelleen tuttavapiirissä.

Omakuva
Sekatekniikkaharjoitelma . Kuvallinen ilmaisu on yksi omaterapiani tärkeimpiä muotoja. Erilaisissa ryhmissä on tehty yhdessä jotain itseilmaisua, ja se on sopinut minulle. (c) 2019 JSK

Kaksisuuntaisuuteen kuuluu sairastamisjaksoja, ja hyviä aikoja. Kuntouduin jopa töihin takaisin, ja siinä auttoi työhönpaluusuunnitelma, jota muotoilemassa oli lääkäri, oma työnantaja ja omahoitaja.

Ammattilaisiakin voi kohdata tasa-arvoisessa hengessä, koska he haluavat asiakkailleen parasta mahdollista hoitoa, tukea ja tulevaisuutta.

Uusien sairastamisjaksojen jälkeen oli toinenkin vertaisryhmä, jossa tapasi lisää ihmisiä, jotka sairastavat kaksisuuntaista mielialahäiriötä. Näistäkin on muutama jäänyt tuttavuuden lisäksi myös ystäväksi. Yhdessä asioiden pohtiminen jatkuu tätä nykyä erään henkikön kanssa kävelyiden merkeissä. Muitakin ystäviä on jatkuvasti jossain tekemisissä kanssani.

Vertaisuuden kautta ystävyyteen tulee vahva pohja, ja on helppo olla avoin ja rehellinen toiselle samoja asioita työstävän ihmisen kanssa.

Sosiaalinen media

Sairastamisjaksot ovat myös erilaisia, ja omassa kuntoutumisessa ja toipumisessa on ollut pitkä hyvä vaihe, jota seurasi pitkä eristäytymisen ja yksin pärjäämisen vaihe.

Siihen vaikutti lähinnä se, että oma perhe hajosi, ja jouduin lähes konkurssiin. Elin eristyksissä ja olin kiinni vain sosiaalisen median kautta ihmisiin. Se oli henkireikä. Tutustuin usean vuoden aikana ympäri maailmaa erilaisiin ihmisiin, joista jotkut olivat mielenterveyden ongelmien takia vertaisia ja joiden puoleen saattoi yksityiskeskusteluissa välillä kääntyä. Kirjoitin englanniksi ja kuuluin useisiin ryhmiin erilaisissa alustoissa. Muutamien kanssa ystävystyminen olisi hyvinkin saattanut lähestyi jo intiimiä suhdetta, mutta lopulta mitään sellaista ei tapahtunut .

Valittu - The Chosen One
Olen paljon tehnyt kuvia sen kummemmin miettimättä mitä niissä olen halunnu ilmaista. Yleensä kyseessä on joko omakuva , tai sitten yhteys, suhde muihin ihmisiin. (C) 2019 JSK

Vaikka suunnittelinkin jo lähteväni Australiaan, koska minulla ei ollut enää mitään omistuksia, niin sukulaiseni huolestuneina saivat minut muuttamaan pois syrjäseudulta lähemmäksi heitä, omia sukulaisia.

Samanlainen sosiaalisen median hyödyntäminen ihmisten kanssa yhteydessä olemiseen jatkui kuitenkin myös kaupungissa. Kävin toki mm. klubitalolla tutustumassa ja sain sieltä jonkinlaisen valmiuden ajatella joskus hyödyntäväni klubiyhteisöä, mutta motiivit olivat aika heikot.

Halusin olla yksin. Kesti monta vuotta ennen kuin sitten menin klubitalolle. Hyvä että menin.

Ajan kuluminen

Sairastamisaikoja oli useita. Osastolla olin taas ja siellä tapasin kohtalotovereita. Joistain ihmisistä tiesin, että he olivat jo kuolleet. Osa oli lähtenyt oman käden kautta.

Oli yksinäinen joulu osastolla, tein kortteja ja kirjoitin ennaltaehkäisevän mielenterveyden pamflettia. Jonkinlainen itsenäinen oman asian hallitseminen alkoi tulla esiin. Oliko se ajan kulumisen väistämätön seuraus, vai johtuiko se siitä, että olin päässyt eläkkeelle ? Kun eläkepäätöksen saaminen onnistui, ja se helpotti oloa huomattavasti. Lisäksi omat lapset alkoivat olla aikuisia, joten pelkkä ajatus siitä , että voisi tulla joskus isoisäksi sai minut ajattelemaan, että tahdon olla hyvässä kunnossa jos minusta isoisä tulee.

Kyky kääntyä ihmisten puoleen kehittyy, ja sitä voi harjoitella. Rohkeus kasvaa kontakteissa!

Klubitalolla

Sitten alkoi nopea kuntoutumisen vaihe, ja vertaisuuden merkitys klubitalolla oli valtava. Sain päivittäin vajaan vuoden aikana tutustua moniin ihmisiin, joiden kanssa ei tarvinnut selitellä asioita, vaan sai olla aidosti ja rehellisesti oma itsensä ilman rooleja.

Klubitalolla työpainotteiseen päivään osallistuminen antoi työnohjaajan kanssa tehdyn tavoitesuunnitelman kautta hyvän fokuksen kuntoutumiseen, ja pystyin omia voimavaroja saamaan käyttöön. Joidenkin työnohjaajien kanssa yhteistyö kumppanina oli mahdollista.

Tätä muiden ihmisten kanssa yhdessä tekemistä helpotti myös esimerkiksi MTKL:n Muutoksen Avaimet -kurssin käyminen klubilla. Siinäkin ryhmässä oppi tutustumaan taas uusiin ihmisiin vertaisuuden kautta. Näistäkin on monia jäänyt ystäväksi. Pystyimme vertaiskokouksia toteuttamaan myös valmentajan kanssa Skypen välityksellä.

Klubitalomalli
Klubitalomaailmassa löytyy yhteys ihmiseen luontevasti vertaisuuden kautta . (C) 2019 JSK

Kamerakerho

Klubitalolla perustin myös valokuvaamisesta kiinnostuneiden ihmisten kanssa vertaisryhmän, tai oikeammin ihan tavoitteellisen kerhon, jossa valokuvaus oli se harrastus, jonka kautta voisimme yhdessä tehdä jotain kivaa. Valmistelin ja suunnittelin kerhon perustamisen , ohjelman ja tavoitteet yhdessä ryhmän kanssa ja teimme kuvausretkiä. Siitä olisi voinut tulla vaikka yhdistys! Kerhossa myös opetin valokuvausta. Saimme lisäksi hankittua kerhon käyttöön  4000 € avustuksella kaksi järjestelmäkameraa ja tietokoneen, jotka jäivät klubitalon mediapajalle, ja kerho lakkasi toimimasta kun yhtäkkiä kamerat olivatkin lähes lukkojen takana. Sellainen kokemus rajoista, että onkin vain kuntoutuja tai että ei ole oikeutta johonkin , oli hämmentävä.

Aina ei kaikki asiat mene kuin Heinäsaaressa. Demokraattinen osallisuus voi kohtaamattomuuden, tai henkilökemioiden takia vaikuttaa kauan. Ei voi edellyttää vertaisuutta ammattilaisilta ?

Sairauden kummajainen iski takaisin.  Pienet asiat voivat suistaa kuntoutumisen raiteiltaan, mutta takapakkeja tulee. Se on luonnonlaki.

Vaikka tein myös diagnoosivapaan vyöhykkeen kautta ystävieni avustuksella uusia määrittelyjä siitä mikä minä olen , ettei pelkkä sairauden diagnoosi minua määrittele , koin silti olevani eriavoinen klubiyhteisössä henkilökunnan kanssa. Nyt vapaaehtoistyö on kielletty siellä.  En ole enää edes klubitalon jäsen, vaikka kannatankin klubitaloaatetta. Halu olla yhteisön täysivaltainen jäsen on valtava. Siinä on kuitenkin monenlaisia rajoitteita ?

Kerhossa ei ollut työvalmentajia tai henkilökuntaa osallistumassa, vaan se oli jäsenistön itsenäinen toimintamuoto. Tavallaan sellaista osallisuutta tuohon toimintaan toivottiin, mutta henkilökunnasta kukaan ei ollut valokuvauksesta harrastuksena ryhmässämme kiinnostunut. Kuntouttava harrastustoiminta on vertaisuudessa mahdollista, eikä se edellytä ammattilaisten osallisuutta. Kamerakerho voi hyvinkin syntyä uudelleen vaikka vuoden 2019 aikana uudestaan . Sen idea on hyvin mallinnettu ja tavoitteellisen oppimisprosessin materiaalit ovat olemassa. Lisäksi kerho kehitti ’voimauttavan passikuvauksen’ -idean, joka on myös hyvin mallinnettu.

Tunteiden kuvaaminen
Surun ilmaiseminen on vaikeaa. Tein tällaisen kuvapohjan, että piirrän omia perustunteitani ilmeinä. Löysin paljon tunteita kun aloin niitä myös itse matkimaan. Voimauttavassa passikuvauksessa otetaan 22 erilaista ilmettä ja saadaan kontakti omiin tunteisiin! (C) 2019 JSK

Vertaisohjaaminen

Vertaisuuden kehittymisessä oli sitten se vaihe, kun itse kiinnostui vertaisryhmien vetämiseen kouluttautumisesta. Vertaisohjaajakoulutuksen kahdessa vaiheessa viikonloppuleireillä muilla paikkakunnilla sai yhä lisää vertaiskontakteja, ja ymmärrystä siihen, että hyvin monella, lähes kaikilla, on mielenterveyden ongelmia ollut, tai että ne voivat kohdata ketä vaan. Kuin myös sen tajusi, että on mahdollista kuntoutua vaikeistakin ongelmista.

Koulutuksen jälkeen olen itse vetänyt omia ryhmiä useita vuosia : Mieli Maasta ry , Kaksisuuntaiset ry . Lisäksi olen ollut mukana ensiksi osallistujana Kuvapiirissä, jossa voi tuottaa kuvaa ja sitten keskustella ryhmässä tehdyistä kuvista. Myöhemmin olen itse vetänyt samaa ’terapeuttista toimintaryhmää ’ seurakunnassa vapaaehtoistyöntekijänä.

Keho etsii kontaktia
Kuvapiirissä on tullut tehtyä jäännösväreillä kortteja. Tässä on ollut aiheena ”Elämänilo”. (C) 2019 JSK

Tuetut lomat

Aktiivisen vuoden aikana en ollut kertaakaan pitänyt lomaa klubitalolla. Olin siellä enemmän kuin henkilökunta ja todellakin tein töitä. Minua alettiin kait pitää jo vapaaehtoistyöntekijänä. Nyttemmin vapaaehtoistyö on kielletty Imatran klubitalolla, ja oma jäsenyyteni on siellä päättynyt. Tiedän että voin toki mennä takaisin sinne tarvittaessa. Kokemusasiantuntijuuden osallisuus ei vielä ole ihan selvää miten se klubitalomalliin soveltuu.

Yhteisyyttä ja vertaisuutta voi myös itsenäisesti lähteä etsimään, ja uskalsin kerran hakea tuetulle lomalle, jossa tapasin ihmisiä, joista osa on jäänyt ystäväkseni ja joiden kanssa voi pitää yhteyttä sosiaalisen media kautta. Meillä on facebookissa ryhmä, jossa on aluksi ollut Varkaudessa tuetulla lomalla olleita ihmisiä ( Voimaa vertaisuudesta ! ) ja johon on nyttemmin hyväksytty myös muita ihmisiä, jotka kokevat ryhmän idean omakseen. Olen Facebook-ryhmässä toinen admin, ja sekin on siis omanlaisensa vertaisryhmä, jossa toimin ’vetäjänä’.

Kokemusasiantuntijuus

Vertaisuutta on tullut lisää ihmisten kanssa kun olen kouluttautunut Kokemusasiantuntijaksi. Sairaanhoitopiirin ja KoKoA ry:n koulutuksessa oli useita tilanteita, joissa yhdessä muiden kokemusasiantuntijaopiskelijoiden kanssa oli tekemistä.

Sen tajuaminen, että kun kuntoutumisen oma vastuu kasvaa, pystyy itsenäisesti kertomaan kokemustarinaansa ja saamaan sen ikään kuin ammatiksi.

Lisäksi esimerkiksi ’oikeiden opiskelijoiden’ ja ’alan ammattilaisten’ kohtaaminen ihmisinä on ollut merkittävä asia siinä, että kokee itsensä tasavertaisena ja -arvoisena toimijana. Avoin asenne ja uteliaisuus ovat kaikkien vertaisuutta ihmisyydessä.

Voit kommentoida artikkelin lopussa. Keskustele kanssani.

Itsenäistyminen – omat asiakkaat

Koulutuksen jälkeen perustin uudelleen oman yrityksen, toiminimen, ja aloin toimia itsenäisenä kokemusasiantuntijana. Annoin palveluita ihmisille edullisesti. Suurin osa asiakkaistani oli kuntoutujia, vanhempia ihmisiä ja osa asiakkaista oli tullut minulle vertaisuuden kautta.

Tein myös täysin ammatillisia töitä muillekin asiakkaille. Vertaisuuden kautta saatu sosiaalisen kanssakäymisen rutiini on mahdollistanut tämän itsenäisen toimijuuden ja uskalluksen ajatella että on edelleen työkykyinen.

Eläkkeeltä pois hakeutuminen vaatii kuitenkin niin paljon tuloja, että en saanut yritystäni kannattavaksi kahden ja puolen vuoden aikana, enkä siksi pyrkinyt pois eläkkeeltä, vaan lopetin yritykseni.

Muita ryhmiä

Sosiaalisessa mediassa on mahdollista myös tutustua uusiin ihmisiin ja löytää ryhmiä, joissa voi jakaa ja saada jotain. Olen ollut mukana monissa ryhmissä ja toiminut niissä oman aikani aktiivisesti. Olen poistunut monista ryhmistä siksi , että ne ovat suljettuja. Itse koen olevani parhaimmillani, kun voin olla avoin ja minun ei tarvitse kertoa samoja asioita aina uudestaan.

Kahvikupponen
Yhteys toisiin ihmisiin voi olla myös etäältä . Joskus seuraa ihmisiä ja kokee olevansa osa yhteisöä kun vain seurailee muiden tekemisiä. Voi tuntea kuuluvansa johonkin (c) 2019 JSK

Olen myös kouluttautunut savuttomuusryhmänohjaajaksi, mutta omaa ryhmää minulla ei ole ollut. Oman itsenäisen toimijuuden kautta ryhmien aikaansaaminen on työlästä, joten jonkinlainen taustaorganisaatio on hyvä olla kait taustalla. Toisaalta itsenäistäkin ryhmänohjaajaa voisi esimerkiksi yhdistykset tukea sallimalla käyttää omia tiloja ja markkinoimalla yleistä hyvää tuottavaa toimintaa. Sairaanhoitopiirin kokemusasiantuntijatoiminnan kehittäminen ilman sen tukea on turhauttavaa, vaikka kannustetaan yleisesti kokemusasiantuntijoita ryhmien pitämiseen, ei varsinaista tukea niihin ole ainakaan vielä saanut täällä päin Suomea. Lisäksi matkustamisesta aiheutuvat kulut ovat olleet minulle este osallisuuteen, mutta näissäkin voi toiminta kehittyä esimerkiksi hyödyntämällä teknologian mahdollisuuksia.

Miksei yhdistykset käytä enemmän esimerkiksi virtuaalikokouksia? Omat valmiudet ovat atk-osaamisen takia hyvät osallistua virtuaalisiin kokouksiin ja ryhmiin.

Terveyden ylläpito – suunnitelmat – uudet ryhmät ?

Kaiken tämän sosiaalisen tuen rakentaminen on vahvistanut uskoa siihen, että omat mielialan vaihtelut, ja tunne-elämän heilahtelut ovat hallittavissa, eikä tarvitse enää joutua hoidon piiriin.

En tarvitse sairauteni ylläpitoon lääkkeitä tällä hetkellä, ainut lääke mitä käytän on verenpainelääke, joka auttaa myös migreenien hallintaa. Kunnon ylläpitämisessä myös voisi kuvitella , että vertaisuus antaa motivaatiota. Yhdessä liikkuminen ja terveyden ylläpito ja sen seuraaminen järjestelmällisesti on idea, jota olen kehittänyt tuotteeksi asti. Terveyden omaseurantajärjestelmä, ja verenpaineen seuranta ovat minulle itselle olleet oleellisia.

Nyt voisin perustaa vaikka ryhmän, jossa mielenterveyskuntoutujat saisivat minulta ohjausta terveyden omaseurantaan. Kokemusasiantuntijuus on asia, joka koko ajan kehittyy. Tavallaan sekin on vain yksi vaihe kuntoutumisessa. Ajattelen, etten jää sen ’tittelin’ vangiksi, vaan etenen omalla polullani itsenäisesti.

Kuka olisi kiinnostunut terveyden omaseurantajärjestelmän kokeilemisesta vertaisryhmässä ? 

Vapaaehtoistoiminta

Eläkeläisen halu auttaa ja olla osallinen yhteiskunnassa voi tapahtua myös vapaaehtoistoiminnan kautta. Erilaisten vapaaehtoistoimijoiden vertaisuus löytyy siitä, että he tekevät töitä ja projekteja vapaaehtoisesti ilman palkkaa. Tällaista toimintaa voi löytyä esim. Kansalaisareenasta, SPR:stä, Mannerheimin lastensuojeluliitosta. Toimijoita on paljon, joihin vapaaehtoistyö kelpaa. Tällaiseen vapaaehtoistoimintaan olen osallistunut, ja toiminut eräänlaisena itsenäisenä vapaaehtoisena, eli ’vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina’ paikkakunnallamme.

Järjestin vapaaehtoistoiminnan minimessut ja vapaaehtoisten päivän juhlan paikkakunnallani vuonna 2018. Se oli hyvin vaativaa, ja sairaus muistutti stressin kautta olemassaolostaan. Muutaman muunkin takaiskun seurauksena, olin mietteissäni lopettaa kaiken vertais- ja vapaaehtoistoiminnan. Kaikella on aikansa ja paikkansa.

Omasta kunnosta on muistettava huolehtia, ei saa liikaa ajatella hoitavansa muiden asioita, tai vertaisuudessakaan uhrautua muiden puolesta. Monasti parasta apua on, kun on oma mahdollisuus itsenäisesti löytää oma ratkaisunsa.

Siitä olen kiitollinen, ettei minua ole ’paapottu’ tai ’hemmoteltu’ liikaa.

Toisaalta kuitenkin kumppanuuden ja yhteisymmärryksen rakentamiseksi , tasa-arvoisen kohtaamisen mahdollistamiseksi olisi hyvä, että olisi sellaisiakin vertaisuuden ryhmiä, jossa voi tasa-arvoisesti kohdata toisen ihmisen ilman mitään ennakko-odotuksia tai ajatuksia toisen tavasta olla ja elää.

Virkistys- ja harrastus, erilaiset ihmisryhmät

Sellaisia ryhmiä, joissa olen satunnaisesti ollut mukana on mm. Filosofia -kahvila, shakkikerho ja logoterapia -ryhmä. Näissä oppii toimimaan ihmisenä ihmisten joukossa ilman mitään viitteitä sairauksiin tai menneisyyteen , tai ongelmiin. Toki voi itsestään kertoa, ja kokemuksiaan jakaa, mutta olen huomannut, ettei kokemustarina kuitenkaan ole niin kovin tärkeä. Tärkeintä on millainen ihminen olen kohdatessasi toisen ihmisen.

 

Pyrin aina olemaan ystävällinen ja toimimaan rakentavasti. Luovat harrastukset vetävät minua puoleensa, ja olen ollut myös musiikkiryhmän managerina. Haluan auttaa ja innostaa ihmisiä löytämään omia vahvuuksiaan ja tulemaan esiin niiden kautta.

Yhteisöblogin perustaminen

Tällä hetkellä olen ikään kuin töissä. Teen vapaaehtoisesti hyvinkin vaativaksi kokemaa työtä tässä yhteisöblogi -projektissa, jossa edellytetään vertaisuutta, teknistä osaamista, opettamisen, ohjaamisen ja valmentamisen kykyä, lisäksi tiedollista ja ammatillista osaamista kirjoittamisesta ja teknisistä ratkaisuista, sekä projektinhallintaa, ynnä luovia ratkaisuja.

Työkuvauksen laatiminen tästä työstä voisi edellyttää periaatteessa kasvatustieteen maisterin pätevyyttä, jotta siihen riittäisi osaaminen. Itsellä tämän osaamisen taustalla on vahva kokemusasiantuntijuus lähes kaikilla alueilla.

Kokemustarinan kirjoittamiseenkin olen suunnitellut ryhmän perustamista, mutta en saanut sitä kasaan vielä. Tehtävänannot kokemustarinan syventämiseksi on jo hyvin pitkältä määritelty, ja kurssi olisi mahdollista perustaa sosiaalisessa mediassa. Tämä nykyinen vertaisviiteryhmä on mitä oivallisin kuntoutumisen vertaistoimintaa tällä hetkellä ja luo pohjaa sille, että jatkossa toimin yhä enemmän ja tehokkaamin virtuaalisessa ympäristössä.

Olen osallistunut elämäni aikana myös fyysisesti useille kirjoittamiskursseille, ja niissä olen kokenut olevani viiteryhmässä harrastukseni takia.

Tässä nykyisessä projektissa yhdistyy yhä vahvemmin ammatillinen osaaminen , oma kokemus ja harrastus sekä kuntoutumisen ja toipumisen orientaatio. On mahtavaa tehdä juuri sitä, mihin taidot, kyvyt ja motivaatiot kohdistuu !

Haave omaelämänkerrasta

Olen tämän projektin alla lopettanut monia vapaaehtoistöitä, koska taustalla on oma tarve myös levätä, ja ottaa oma kirjoittamisprojekti työn alle. Ilman vertais- ja viiteryhmiä en pystyisi siihen, niin luulen.

Olen valmis kontaktiin, keskusteluun, kommunikointiin. Etsinkö vielä kumppania?

Olen oppinut hyödyntämään ryhmiä ja niissä voin antaa ja saada, kaikki kohtaamiset vertaisuudessa ovat hyödyllisiä oppimiskokemuksia. Tämä nykyinen vertaisryhmä kannustaa minua kirjoittamaan ! Kiitollisena siitä että minuun luotetaan ja että saan tehdä sitä mistä tykkään.

Monta kertaa olen kokenut olevani kovin yksin ja yksinäinen. Kuitenkin on paljon kontakteja ja ihmisiä, joiden kanssa voi keskustella ja tehdä jotain.

Leikkikumppanit
Lapsen leikissä löytyy helposti kumppaneita, mielikuvitusystävät ovat joskus turvallisia kumppaneita. Uskalletaan leikkiä ja kivailla keskenämme !

— Jouni K.

2 thoughts on “Yhteys vertaisiin – vertaistuki

Add yours

  1. Jaoin tämän artikkelin omalle aikajanalleni Facebookissa , ja kommentoin siellä : ” Ihmisyys , ja ihmisten kohtaaminen on oleellisinta .. kun on ollut pitkän ajan ulkopuolisena , tarkkailijana , voi viedä kauan, että vertaisuuden peilissä oppii taas luottamaan ihmisiin .. mun persoonallisuus on kehittynyt vuosien saatossa , ja ihmisenä ihmisten joukossa olen tottunut nyt toimimaan .. en anna periksi niistä arvoista , joita olen oman kokemuksen kautta löytänyt pohjaksi ja perustaksi ’filosofialleni’ ” — Jouni K.

    Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

Voimanlähteenä WordPress.com.

Ylös ↑

Create your website at WordPress.com
Aloitus
%d bloggers like this: